Trung tâm thể thao của cộng đồng Việt Nam tại Berlin

Videos tập bóng bàn

Địa điểm luyện tập của CLB hiện nay: 
Hagenstr. 26 D-10365 Berlin,

Chú ý: bắt đầu từ 09.09.2017 (dự kiến đến 02.09.2018), thời gian luyện tập giảm xuống như sau: thứ bảy từ 15:00 đến 22:00 và chủ nhật từ 16:00 đến 22:00

Kỹ thuật bóng bàn sơ cấp (1)

Kỹ thuật bóng bàn sơ cấp (2)

Kỹ thuật nâng cao (3)