Trung tâm thể thao của cộng đồng Việt Nam tại Berlin

Nơi luyện tập

Địa điểm luyện tập của CLB hiện nay: 
Hagenstr. 26 D-10365 Berlin,

Chú ý: bắt đầu từ 09.09.2017 (dự kiến đến 02.09.2018), thời gian luyện tập giảm xuống như sau: thứ bảy từ 15:00 đến 22:00 và chủ nhật từ 16:00 đến 22:00

Nội quy sân tập

Địa chỉ sân tập: Hagenstr. 26, D-10365 Berlin