Trung tâm thể thao của cộng đồng Việt Nam tại Berlin

Videos đấu quốc tế

Địa điểm luyện tập của CLB hiện nay: 
Hagenstr. 26 D-10365 Berlin,

Chú ý: bắt đầu từ 09.09.2017 (dự kiến đến 02.09.2018), thời gian luyện tập giảm xuống như sau: thứ bảy từ 15:00 đến 22:00 và chủ nhật từ 16:00 đến 22:00

Videos đấu quốc tế

WTTC 2011: Zhang Jike-Timo Boll

 

ITTF World Cup 2009 - Timo Boll vs Ma Long Highlights

 

Timo Boll vs Werner Schlager[ECL 2011/2012]

 

China vs. World 2011: Xu Xin-Timo Boll